HAKUSIVU

Työntekijöiden ja työnantajien näkemykset eivät aina kohtaa. Jokaisella työntekijällä on vastuu siitä, että hän ensisijaisesti yrittää ratkaista asian itse esimiehensä kanssa. Jos ratkaisua ei kuitenkaan löydy, RVL:n osaston jäseniä auttavat paikalliset luottamusmiehet.

RVL:n työehtosopimuksessa on määritelty askeleet, joiden mukaan jokaisessa ristiriitatilanteessa edetään. Jokaisesta eri vaiheesta käydystä keskustelusta laaditaan pöytäkirja.

  1. RVL:n osaston jäsen keskustelee asiasta itse esimiehensä kanssa ja pyrkii löytämään hänen kanssaan asiaan ratkaisun.
  2. Jos jäsen ja hänen esimiehensä eivät kykene löytämään asiaan ratkaisua, esimies ja paikallinen luottamusmies kokoontuvat mahdollisimman pian. Heidän tehtävänään on löytää aiheeseen työehtosopimuksen mukainen ratkaisu. Jos paikallinen luottamusmies ja esimies eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, tulee aiheesta laatia erimielisyysmuistio.
  3. Asian käsittelyä voivat jatkaa erimielisyysmuistion pohjalta alueyksikön päällikkö ja pääluottamusmies. Tarvittaessa yksikön päällikkö lähettää oman edustajansa tutkimaan asiaa samanaikaisesti pääluottamusmiehen kanssa.
  4. Jos yksimielisyyteen ei tällöinkään päästä, asiasta on laadittava erimielisyysmuistioo, jonka neuvottelijat allekirjoittavat. Erimielisyysmuistiossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysymykset ja molempien osapuolten kannat. Tämän jälkeen asia voidaan saattaa sopijaosapuolten selvitettäväksi. Jos jompikumpi osapuoli haluaa aloittaa neuvottelut asiasta, ne tulee aloittaa viimeistään viikon kuluttua neuvotteluesityksen tekemisestä.
  5. Siinä tapauksessa, etteivät sopimuspuolet ole voineet sopia syntyneistä erimielisyyksistä, asia voidaan saattaa työtuomioistuimen tai jos osapuolet niin sopivat, välimiesten ratkaistavaksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa noudatetaan, mitä laki välimiesmenettelystä määrää.

 

Tästä pääset luottamusmiesten yhteystietoihin

Ota yhteyttä
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on yhdeksän ynnä kuusi (numeroina)?*