HAKUSIVU

Liittovaltuusto päättää työtaisteluun ryhtymisestä
Liittovaltuusto on liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yksi liittovaltuuston tärkeimmistä tehtävistä on päättää hallituksen ehdottamaan tai liittovaltuuston itse ehdottamaan työtaisteluun ryhtymisestä. Päätös sitoo liittoa, liiton osastoja ja niiden jäseniä.
Lisäksi liittovaltuuston tehtävänä kehittää liiton toimintaa jäsenten haluamaan suuntaan. Liittovaltuusto tarkastaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy tai hylkää liiton vuosisuunnitelman ja vuosittain laadittavan budjetin. Hallitus puolestaan vastaa liiton toiminnan toteutumisesta vuosisuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää liittovaltuuston kokoontumisesta ja valitsemisesta.

Jäsenet 2015 - 2018

Liittovaltuuston puheenjohtaja Karri Peltola
1. varapuheenjohtaja Kari Tervo 
2. varapuheenjohtaja Harri Lahti

 

Jäsenet

Harri Lahti ja Ari Jokela

Seinäjoen osasto

Hannu Alaluusua ja Reijo Lapinniemi

Oulun osasto

Jukka-Pekka Saarimäki, Mikko Niemi ja Janne Riipivaara

Tampereen osasto

Pirkko Ollila ja Antero Uusitupa

Turun osasto

Karri Peltola ja Hanna Remes

Pieksämäen osasto

Anne Lehtonen, Hannu Liimatta, Sinikka Rantonen, Mikko Roitto, Juha Torkkeli ja Eija Vainio

Kouvolan osasto

Marja Ahokas, Jarmo Haukkasalo, Eija Kautto, Riitta Pihlajaniemi, Mirja Hyytiäinen, Kari Tervo, Kia Viskari ja Saila Salo

Helsingin osasto

 

Kokous huhtikuussa

Liittovaltuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa huhtikuussa. Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen.
Lisäksi voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa. Ylimääräisen kokouksen voi kutsua kokoon RVL:n hallitus, jos hallitus katsoo se tarpeelliseksi. Ylimääräinen liittovaltuuston kokous on myös kutsuttava kokoon, jos yksi kolmasosa liiton osastoista pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta.

Liittovaltuuston jäsenet valitaan osastoissa

Liittovaltuuston jäsenet ovat osastojen valitsemia edustajia. Heitä kutsutaan valtuutetuiksi.
Liittovaltuuston jäsenten on oltava osaston jäseniä. Liiton hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia liittovaltuuston jäsenenä.
Jokainen osasto saa valita liittovaltuustoon valtuutetut jäsenmääränsä mukaisesti. Osasto saa valita yhden valtuutetun kutakin alkavaa 50 jäsenlukua kohden. Jokaisesta osastosta valitaan kuitenkin vähintään kaksi valtuutettua.
Osastot valitsevat valtuutetuille myös yleisvaravaltuutetut. Varavaltuutetut eivät siis ole henkilökohtaisia varajäseniä, vaan heistä kuka tahansa voi tuurata poisjäänyttä valtuutettua kokouksessa.
Valtuutetut valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikauden ensimmäinen kokous on ns. vaalikokous. Valtuutettujen määrä päätetään vaalikokousvuotta edeltävän kalenterivuoden lopussa. Seuraava vaalikokous on keväällä 2018.

Valtuutetuille maksetaan kokouspalkkio ja matkakorvaus

Liittovaltuuston jäsenille korvataan liittovaltion kokoontumisista aiheutuvat matkakorvaukset. Lisäksi kokoukseen osallistuville valtuutetuille maksetaan kokouspalkkio.


Ota yhteyttä tai TES-ehdotus
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Asiani on
Viesti RVL:n toimistolle
Palaute
Nimi*
Sähköposti tai puhelinnumero*
Viesti*
Paljonko on neljä ynnä yhdeksän (numeroina)?*