Pitäisikö työehtosopimusta muuttaa?

Nyt on sinun mahdollisuutesi tehdä parannusehdotus – neuvottelut käynnistyvät syksyllä 2017

 

RVL:n työehtosopimus päättyy 30.1.2018. Edessä ovat siis työehtosopimusta koskevat neuvottelut marras-joulukuussa 2017. RVL:n hallitus toivoo osastojen jäseniltä mahdollisimman paljon työehtosopimukseen liittyviä parannusehdotuksia neuvottelutavoitteiden pohjaksi. Ensimmäistä kertaa jäsenten on mahdollisuus lähettää ehdotuksensa suoraan neuvottelijoille RVL:n verkkosivujen kautta aikavälillä 1.5.-1.8.2017.

Liitot ovat solmineet jo usean vuoden ajan keskitettyjä ratkaisuja työnantajapuolen kanssa. Vuoden 2017 neuvotteluissa on kuitenkin pitkästä aikaa mahdollisuus istua neuvottelupöytään VR-Yhtymää ja Finrailia edustavan Paltan kanssa. Toki osapuolet ovat istuneet samassa neuvottelupöydässä useita kertoja, mutta tällä kertaa asia koskee koko työehtosopimuksen sisältöä.

Osastot ja neuvottelupäällikkö Seppo Juselius keräävät TES-ehdotuksia kaikilta sidosryhmiltä; osastojen jäseniltä, luottamusmiehiltä ja hallituksen jäseniltä. Seppo Juselius kaipaa kuitenkin ehdotuksia erityisesti jäseniltä.

Jäsenillä mahdollisuus lähettää ehdotuksia verkkosivujen kautta
Nyt jäsenillä on mahdollisuus tehdä omia ehdotuksiaan perinteisesti osastojen kautta sekä myös RVL:n verkkosivujen kautta. Etusivulle ilmestyvään viestilomakkeeseen ruksataan aiheeksi TES-ehdotus, kuvaillaan ehdotus viestikenttään ja lisätään lähettäjän yhteystiedot. Lähettäjän yhteystiedot pyydetään, jotta aiheesta on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. Ehdotuksia voi lähettää 30.7. saakka RVL:n verkkosivujen kautta. Ehdotukset käsitellään kootusti RVL:n hallituksen kokouksessa 11.8., mutta neuvotteluryhmä käsittelee myös myöhemmin tulevia ehdotuksia.

Lähes kaikella on hintalappunsa
Juselius kuitenkin muistuttaa, että lähes kaikella on hintalappu neuvottelupöydässä.
- Me tulemme pöydän ääreen oman tavoitelistamme kanssa. Samoin työnantaja tulee oman listansa kanssa. Siitä ne neuvottelut sitten alkavat. Jos haluamme jotain, on jostain myös voitava luopua.

TES-osaajat neuvotteluryhmään
TES-neuvottelupöytään lähtee neuvotteluryhmä. Ryhmä muodostetaan 6.6. hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenet voivat ehdottaa neuvotteluryhmään jäseniä. Ryhmää vetää neuvottelupäällikkö Seppo Juselius.

TES-ehdotukset pohjana neuvottelutavoitteelle
Yhdelläkään ehdotuksella ei ole automaattista pääsyä neuvottelupöydälle. Neuvotteluryhmä käsittelee kaikki TES-parannusehdotukset tasapuolisesti. Ehdotukset käydään läpi ja koostetaan hallitukselle.
Hallitus puolestaan käsittelee jäsenten ja osastojen ehdotukset kokouksessaan 11.8. Kokouksen tavoitteena on muodostaa alustavat linjaukset TES-neuvotteluihin. Jos jäseniltä saadaan ehdotuksia, jotka eivät varsinaisesti koske työehtosopimusta koskevia neuvotteluja, niille pyritään löytämään toinen neuvottelutie.

Varsinaiset neuvottelut todennäköisesti marras-joulukuussa
Paltan neuvottelut lähtevät syksyllä käyntiin isojen liittojen kanssa. RVL:n vuoro tulee todennäköisesti marras-joulukuussa.
Osa TES-neuvotteluja on myös muiden liittojen kanssa kommunikointi. RVL:n osalta tärkeitä kumppaneita ovat erityisesti muut kuljetusliitot. RVL on yhteydessä erityisesti rautatiealan liittoihin. SAK:n sopimusvastaavien kokouksissa neuvotteluista ja niiden kulusta keskusteleminen on jo aloitettu.

Neuvotteluiden aikana viestinnästä vastaa neuvottelupäällikkö.
- Viestintä neuvotteluista on hankalaa. Toisaalta emme halua riskeerata neuvotteluista saatavaa tulosta. Toisaalta haluamme erottautua voimakkaasti työnantajista, jotka eivät viesti mitään työntekijöilleen erilaisista neuvotteluista. Yritän löytää jonkin sopivan tavan neuvotteluiden aikana, Juselius pohtii.